Wise Flavored Potato Chips, Honey Bbq, Golden Potato 1 Ea